Als klimaatcoach, organisatieadviseur en -psycholoog ondersteun ik organisaties in hun volgende stap naar een duurzame organisatie. Graag licht ik kort toe wat mijn visie daarop is, en hoe jullie organisatie mij kan inzetten.

Mijn visie: klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal in het werk en thuis

In 2015 wisten we al dat 70% van de Nederlanders zich zorgen maakt over het klimaat. Goeie kans dat dat percentage inmiddels nog hoger is. Toch maken we op het werk bij het dagelijks handelen vaak een afweging die niet klimaatvriendelijk is. Als organisatiepsycholoog en (team)coach vind ik dit boeiend. Wat maakt het nu zo lastig om dat wat je écht belangrijk vindt consistent op je werk (en in je leven) toe te passen? Wil je veranderen naar een organisatie waar iedereen klimaatvriendelijke keuzes normaal vindt, dan is er meer nodig dan bewustzijn en kennis. Er is gedragsverandering nodig. Dit vraagt aandacht, nieuwe uitdagingen formuleren, veranderkracht bij elke medewerker en steun vanuit de directie. Als je alleen nieuw beleid formuleert zorg je er maar ten dele voor dat deze verandering plaatsvindt. De sleutel voor een duurzame organisatie zit bij de dagelijkse keuzes en het gedrag van elke medewerker (van directeur/bestuurder tot portier).

Mijn aanbod

De veranderkracht van binnenuit is vaak vele malen groter dan mensen vermoeden. Op het moment dat medewerkers de ruimte krijgen om open gesprekken te voeren over de dilemma’s die medewerkers ervaren tussen hun dagelijkse keuzes én het effect op het klimaat, dan creëert de organisatie ruimte voor verandering. Dat varieert van vegetarisch lunchen tot woon-werkverkeer met trein en/of fiets. Ook klimaatvriendelijke keuzes in het primaire proces van de organisatie hebben bij de meeste organisaties een groot klimaateffect.

Als klimaatcoach weet ik mensen te stimuleren tot een open gesprek. Dat doe ik met hoop, humor en handelingsperspectief. Samen gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden voor klimaatvriendelijke keuzes in het werk en thuis. Verschillende interventies kunnen hieraan bijdragen, namelijk inspiratiesessies, masterclasses, workshops, trainingen en in informele ontmoetingsmomenten. Daarnaast ben ik als veranderkundige een slimme doener, die de organisatie kan ondersteunen in het implementeren van de duurzame veranderingen, begeleiden van sessies, het opstellen van plannen én het actualiseren van de randvoorwaarden (beleid/afspraken) die dit gedrag stimuleren en ondersteunen.